Richt. 6:11-13 – Pinksteren: het feest van Gods nabijheid

De engel des Heren sprak Gideon aan als een sterke held, maar hij was allesbehalve een held. Hij had zich voor de vijand verstopt, klaagde met de rest van het volk mee en bleef God maar om een teken vragen. Hie zit dat met deze Gideon?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 660