Reiki, de stille kracht

Na zijn scheiding was René met zijn zoontje weer bij zijn moeder gaan wonen. Ogenschijnlijk had hij deze moeilijke periode goed doorstaan. Hij was weer vol levenslust. In zijn kerkelijke gemeente had hij warme contacten. Totdat bleek dat René planten, dieren en later ook mensen op een geheimzinnige wijze ‘behandelde’. Bij navraag legde hij uit dat God hem de gave van genezing had gegeven. De onrust in de gemeente nam toe, vooral toen bleek dat het hier om reiki ging. ‘Ik begrijp niet waarover jullie je zo druk maken’, meende zijn moeder, ‘de ontdekker van reiki was immers ook een christen!’

Lees verder

Aantal keren bekeken: 4431