Dinosauriërs voor kinderen

Op 25 augustus 2014 verzorgde Ken Ham een toespraak voor kinderen over Dinosauriërs. Ken Ham is oprichter en CEO van Answers in Genesis, een organisatie die uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel en zich toelegt op de verdediging van het jonge aarde model. Dit model houdt in dat men de scheppingsdagen van Genesis 1 letterlijk neemt als 6 dagen van 24 uur en de ouderdom van de aarde schat op circa 6000 jaar.

Door de dominante positie van de evolutietheorie binnen de wetenschap wordt dit model – en daarmee ook de betrouwbaarheid van de Schrift – in toenemende mate onhoudbaar geacht en belachelijk gemaakt. Ook onder christenen heeft dit model weinig aanhangers meer. Answers in Genesis en Creation Ministries International zijn twee organisaties die proberen deze ontwikkeling tegen te gaan door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen waaruit blijkt dat de wetenschap en de Bijbel niet met elkaar in tegenspraak zijn. Aan beide organisaties zijn gepromoveerde wetenschappers verbonden. Beide organisaties ontwikkelen studiemateriaal en brengen dit op de markt.

Naast de wetenschappelijke discussie heeft het onderwijs aan kinderen hun aandacht. In het reguliere onderwijs krijgen kinderen over het algemeen weinig mee van het scheppingsmodel, waardoor zij als vanzelf meegroeien in het gedachtegoed van de evolutietheorie. Wanneer zij na het voortgezet onderwijs gaan studeren, kunnen zij zich niet verweren tegen de evolutionistische (en veelal atheïstische) cultuur van onze universiteiten, waardoor velen hun geloof verliezen. Ten onrechte, want wetenschap en geloof hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. Niet de feiten, maar de interpretatie van de feiten zorgt voor problemen.

In deze lezing, waarin Ken Ham met zijn droge humor in staat blijkt om kinderen 1:20 uur te kunnen boeien, wordt het jonge aarde model uitgelegd met behulp van dinosauriërs. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geboeid door deze merkwaardige dieren. Het aardige is dat Ken Ham aan de hand van de dinosauriërs niet alleen het jonge aarde model uitlegt, maar ook het Evangelie. Bijzonder, maar voor hen die geen Engels verstaan, moeilijk toegankelijk. Vandaar dat Archippus deze lezing van een Nederlandse ondertiteling heeft voorzien.

De lezing is van een prima kwaliteit en kan desgewenst full screen bekeken worden. De PowerPoint presentatie is in een apart kader zichtbaar gemaakt. Het was helaas niet mogelijk om de Engelse tekst op deze sheets in het Nederlands om te zetten.


banner_mjdehaan_2014

Aantal keren bekeken: 280

Debat over schepping en evolutie

Op 4 februari 2014 heeft er een debat plaatsgevonden tussen Ken Ham en Bill Nye. Ken Ham is de directeur van Answers in Genesis, een creationistische organisatie. Bill Nye is een televisiepersoonlijkheid die populair-wetenschappelijke programma’s maakt en hartstochtelijk evolutionist is. Lees verder

Aantal keren bekeken: 520

Eén ras, één bloedlijn

Hoe kunnen er verschillende rassen zijn als iedereen van Adam en Eva afstamt? Volgens evolutionisten zijn Adam en Eva daarom een mythe. De menselijke rassen zouden in miljoenen jaren zijn ontstaan. Ken Ham, directeur van Answers in Genesis verwijst deze opvatting naar het rijk der fabelen. Volgens hem is er maar één ras – het menselijk ras – en maar één huidskleur – melanine – dat ik een grote variatie aan tinten voorkomt.

Deze toespraak van Ken Ham is gehouden op 15 april 2012 in de Calvary Bible Church in Kalamazoo, Michigan, tijdens een Answers Conference. Tijdens zijn lezing verwijst Ken Ham naar Michigan als een “zeer koude omgeving”. Calvary Bible Church bewaart haar lezingen in een archief op Vimeo, uiteraard zonder ondertitels. Archippus heeft onderstaande lezing van een ondertitel voorzien.

Helaas zijn de Powerpoint sheets die hij heeft gebruikt, niet zichtbaar. Maar ook zonder deze beelden, is de toespraak goed te volgen. In het laatste deel vertoont hij een kort filmpje dat zijn lezing samenvat en speciaal voor jongeren is ontwikkeld. Dit filmpje wordt wel zichtbaar gemaakt, maar voor de volledigheid is de link naar dit filmpje hieronder toegevoegd, vooralsnog zonder ondertitel.

Ken Ham besteedt veel aandacht aan het rassenvraagstuk dat voor de Nederlandse cultuur waarschijnlijk minder actueel is dan voor de Amerikaanse, maar dat maakt zijn visie hierop niet minder interessant. Zijn standpunt is duidelijk: er is maar één ras en wij zijn allemaal familie van elkaar, omdat wij allen afstammen van Adam en Eva. Hij gaat in op allerlei kritische vragen die zijn gesteld bij de Bijbelse geschiedschrijving en komt uiteindelijk tot de conclusie: Wat de Bijbel schrijft is waar.

  • Waar heeft Kaïn zijn vrouw vandaan?
  • Hoe zit het met de verschillende huidskleuren?
  • Wat is de vloek van Cham?
  • Als Israëlieten niet met vreemde volkeren mochten huwen, waarom komt Rachab dan voor in het geslachtsregister van Jezus?

Wil je antwoord op één van deze vragen. Kijk dan naar de video en deel hem met vrienden.

[vimeo 63918322 w=560]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zMBLYlgWQoA&w=560]

Kijk ook eens op de website van Answers in Genesis.

Archippus - Banner 2012

Aantal keren bekeken: 572