Dinosauriërs voor kinderen

Op 25 augustus 2014 verzorgde Ken Ham een toespraak voor kinderen over Dinosauriërs. Ken Ham is oprichter en CEO van Answers in Genesis, een organisatie die uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel en zich toelegt op de verdediging van het jonge aarde model. Dit model houdt in dat men de scheppingsdagen van Genesis 1 letterlijk neemt als 6 dagen van 24 uur en de ouderdom van de aarde schat op circa 6000 jaar.

Door de dominante positie van de evolutietheorie binnen de wetenschap wordt dit model – en daarmee ook de betrouwbaarheid van de Schrift – in toenemende mate onhoudbaar geacht en belachelijk gemaakt. Ook onder christenen heeft dit model weinig aanhangers meer. Answers in Genesis en Creation Ministries International zijn twee organisaties die proberen deze ontwikkeling tegen te gaan door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen waaruit blijkt dat de wetenschap en de Bijbel niet met elkaar in tegenspraak zijn. Aan beide organisaties zijn gepromoveerde wetenschappers verbonden. Beide organisaties ontwikkelen studiemateriaal en brengen dit op de markt.

Naast de wetenschappelijke discussie heeft het onderwijs aan kinderen hun aandacht. In het reguliere onderwijs krijgen kinderen over het algemeen weinig mee van het scheppingsmodel, waardoor zij als vanzelf meegroeien in het gedachtegoed van de evolutietheorie. Wanneer zij na het voortgezet onderwijs gaan studeren, kunnen zij zich niet verweren tegen de evolutionistische (en veelal atheïstische) cultuur van onze universiteiten, waardoor velen hun geloof verliezen. Ten onrechte, want wetenschap en geloof hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. Niet de feiten, maar de interpretatie van de feiten zorgt voor problemen.

In deze lezing, waarin Ken Ham met zijn droge humor in staat blijkt om kinderen 1:20 uur te kunnen boeien, wordt het jonge aarde model uitgelegd met behulp van dinosauriërs. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geboeid door deze merkwaardige dieren. Het aardige is dat Ken Ham aan de hand van de dinosauriërs niet alleen het jonge aarde model uitlegt, maar ook het Evangelie. Bijzonder, maar voor hen die geen Engels verstaan, moeilijk toegankelijk. Vandaar dat Archippus deze lezing van een Nederlandse ondertiteling heeft voorzien.

De lezing is van een prima kwaliteit en kan desgewenst full screen bekeken worden. De PowerPoint presentatie is in een apart kader zichtbaar gemaakt. Het was helaas niet mogelijk om de Engelse tekst op deze sheets in het Nederlands om te zetten.


banner_mjdehaan_2014

Aantal keren bekeken: 280

Debat over schepping en evolutie

Op 4 februari 2014 heeft er een debat plaatsgevonden tussen Ken Ham en Bill Nye. Ken Ham is de directeur van Answers in Genesis, een creationistische organisatie. Bill Nye is een televisiepersoonlijkheid die populair-wetenschappelijke programma’s maakt en hartstochtelijk evolutionist is. Lees verder

Aantal keren bekeken: 520

De leeftijd van de aarde

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie. Lees verder

Aantal keren bekeken: 400

De vorming van gesteenten en de Bijbel

Wat heeft de Bijbel te zeggen over de vorming van gesteenten en de ouderdom van de aarde? Het Bijbelse scheppingsverhaal is overbekend, maar volgens de wetenschap hopeloos achterhaald. Dr. Mark Harwood is het hiermee niet eens. Hij geeft een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het Bijbelse verslag beter in overeenstemming is met de feiten dan wat de evolutietheorie ons wil doen geloven.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 281

Het dilemma van het verre sterrenlicht

Volgens de Bijbel is de aarde 6.000 jaar oud. Toch zien we sterrenstelsels die op miljarden lichtjaren afstand van ons staan. Hoe zijn deze twee dingen met elkaar te rijmen? Voor evolutionisten is dit een argumenten om het Bijbelse standpunt af te wijzen. Zij zeggen dat de aarde zeer oud is. Hebben zij gelijk? Jim Mason laat zien hoe problematisch de oerknaltheorie is. Hij maakt daarbij gebruik van het model van Moshe Carmeli.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 429

Dinosaurussen levend begraven

Overal ter wereld worden afdrukken gevonden van dinosauruspoten, legsels van eieren en massagraven. De evolutietheorie heeft hier wel een antwoord op: miljoenen jaren geleden… Zijn deze vondsten ook te verklaren binnen Bijbelse kaders, waar men aanneemt dat de aarde jong is en er een wereldwijde ramp heeft plaatsgevonden. In deze lezing wordt een mogelijke verklaring gegeven.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 310

Eén ras en één bloedlijn

Hoe kunnen er verschillende rassen zijn als iedereen van Adam en Eva afstamt? Volgens evolutionisten zijn Adam en Eva daarom een mythe. De menselijke rassen zouden in miljoenen jaren zijn ontstaan. Ken Ham, directeur van Answers in Genesis verwijst deze opvatting naar het rijk der fabelen. Volgens hem is er maar één ras – het menselijk ras – en maar één huiskleur – melanine – dat in een grote variatie aan tinten voorkomt.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 438

Genetica bevestigt de Bijbel

Wat heeft de Bijbel te zeggen over genetica? Niks toch? Dr. Mark Harwood is het hiermee niet eens. Hij is ervan overtuigt dat de Bijbel zaken aangeeft die de genetica nog maar kort geleden heeft ontdekt. Deze ontdekkingen in de genetica zouden het Bijbelverhaal zonder meer bevestigen.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 325

Het vierdimensionale menselijke genoom

Volgens de evolutietheorie hebben mens en chimpansee miljoenen jaren geleden een gezamenlijke voorouder gehad. De propagandamachine draaide op volle toeren om een nieuwe generatie studenten te overtuigen van het feit dat het genoom van mens en chimpansee voor 99% gelijk zijn. Dr. Robert Carter toon op overtuigende wijze aan dat dit een mythe is. Sterker nog, hij beweert dat de moderne genetica op voet van oorlog staat met het Darwinisme.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 209

Levende fossielen

Als er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, kunnen we dan nog wel spreken over evolutie? Dr. Carl Werner heeft veertien jaar onderzoek gedaan naar fossielen in lagen waarin dinosaurussen zijn aangetroffen. Ondanks dat men hem van alle kanten heeft verzekerd dat er geen fossiele levensvormen zijn gevonden die tegenwoordig nog steeds bestaan, kwam hij tot een geheel andere conclusie. Op vier verschillende manieren wordt de waarheid verduisterd en de mens een rad voor ogen gedraaid.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 202

Nucleaire fysica en de jonge aarde

In zijn boek “De taal van God” beweert geneticus en evangelisch christen Francis S. Collins dat “de ontdekking van radioactiviteit en het natuurlijk verval van bepaalde scheikundige isotopen ons een elegant en tamelijk nauwkeurig middel in handen heeft gegeven om de leeftijd van verschillende gesteenten op de Aarde te bepalen.” (p. 82) Volgens hem is het onweerlegbaar dat de aarde 4,55 miljard jaren oud is, “met een geschatte fout van slechts ongeveer 1 procent.” (p. 83) Als we Collins moeten geloven, dan kan de Bijbelse tijdrekening in de prullenmand. Maar is dat zo?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 164

Migratie na de zondvloed

Als je wilt vasthouden aan wat de Bijbel zegt over het ontstaan van deze wereld, dan moet je soms ook lastige vragen kunnen beantwoorden. Eén zo’n vraag is, hoe het mogelijk is dat planten en dieren zich na de Vloed zo snel over de wereld hebben kunnen verspreiden. Dominic Statham geeft in deze belangwekkende lezing antwoord op deze en andere vragen.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 235

Snelle canyonvorming en Vloedgeologie

De Grand Canyon in de VS wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een omgeving waar duidelijk zichtbaar is dat de natuur hier miljoenen jaren over heeft gedaan om zo ver te komen. Maar is dit ook zo? Carl Froede vertelt over de kleine Grand Canyon in Georgia dat eruit ziet als de Grand Canyon, maar dan kleiner en in enkele tientallen jaren is ontstaan.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 397