New City Catechism. Vraag 3

Vraag: Hoeveel personen zijn er in de Godheid?


Antwoord: De ene waarachtige en levende God kent drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij zijn één in wezen en hebben gelijke macht en heerlijkheid.


Sleuteltekst: “De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” (2 Korinthe 13:13)

Lees verder

Aantal keren bekeken: 403