Dinosauriërs voor kinderen

Op 25 augustus 2014 verzorgde Ken Ham een toespraak voor kinderen over Dinosauriërs. Ken Ham is oprichter en CEO van Answers in Genesis, een organisatie die uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel en zich toelegt op de verdediging van het jonge aarde model. Dit model houdt in dat men de scheppingsdagen van Genesis 1 letterlijk neemt als 6 dagen van 24 uur en de ouderdom van de aarde schat op circa 6000 jaar.

Door de dominante positie van de evolutietheorie binnen de wetenschap wordt dit model – en daarmee ook de betrouwbaarheid van de Schrift – in toenemende mate onhoudbaar geacht en belachelijk gemaakt. Ook onder christenen heeft dit model weinig aanhangers meer. Answers in Genesis en Creation Ministries International zijn twee organisaties die proberen deze ontwikkeling tegen te gaan door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen waaruit blijkt dat de wetenschap en de Bijbel niet met elkaar in tegenspraak zijn. Aan beide organisaties zijn gepromoveerde wetenschappers verbonden. Beide organisaties ontwikkelen studiemateriaal en brengen dit op de markt.

Naast de wetenschappelijke discussie heeft het onderwijs aan kinderen hun aandacht. In het reguliere onderwijs krijgen kinderen over het algemeen weinig mee van het scheppingsmodel, waardoor zij als vanzelf meegroeien in het gedachtegoed van de evolutietheorie. Wanneer zij na het voortgezet onderwijs gaan studeren, kunnen zij zich niet verweren tegen de evolutionistische (en veelal atheïstische) cultuur van onze universiteiten, waardoor velen hun geloof verliezen. Ten onrechte, want wetenschap en geloof hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. Niet de feiten, maar de interpretatie van de feiten zorgt voor problemen.

In deze lezing, waarin Ken Ham met zijn droge humor in staat blijkt om kinderen 1:20 uur te kunnen boeien, wordt het jonge aarde model uitgelegd met behulp van dinosauriërs. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geboeid door deze merkwaardige dieren. Het aardige is dat Ken Ham aan de hand van de dinosauriërs niet alleen het jonge aarde model uitlegt, maar ook het Evangelie. Bijzonder, maar voor hen die geen Engels verstaan, moeilijk toegankelijk. Vandaar dat Archippus deze lezing van een Nederlandse ondertiteling heeft voorzien.

De lezing is van een prima kwaliteit en kan desgewenst full screen bekeken worden. De PowerPoint presentatie is in een apart kader zichtbaar gemaakt. Het was helaas niet mogelijk om de Engelse tekst op deze sheets in het Nederlands om te zetten.


banner_mjdehaan_2014

Aantal keren bekeken: 280

Dinosaurussen levend begraven

Overal ter wereld worden afdrukken gevonden van dinosauruspoten, legsels van eieren en massagraven. De evolutietheorie heeft hier wel een antwoord op: miljoenen jaren geleden… Zijn deze vondsten ook te verklaren binnen Bijbelse kaders, waar men aanneemt dat de aarde jong is en er een wereldwijde ramp heeft plaatsgevonden. In deze lezing wordt een mogelijke verklaring gegeven.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 309