Wie was Archippus?

ArchipusArchippus betekent letterlijk: “heer van de paarden”. Tweemaal wordt er in de Bijbel gesproken over iemand met deze naam, namelijk in: Kolossenzen 4:17 en Filemon 1:2. Door de associatie met Filemon en Appia, wordt wel aangenomen dat hij een zoon of broer van Filemon was. De aanduiding ‘onze medestrijder’ (Fil. 1:2) kan bedoeld zijn als een zinspeling op zijn naam, maar doet ook vermoeden dat deze Archippus écht actief was in de ‘christelijke strijd’. Heel concreet kan deze aanduiding wijzen op een conflict dat Paulus in het verleden had tijdens zijn werk onder de Efeziërs, of op een recentere strijd die zich tussen Archippus en de leiders van de Kolossenzen zou voordoen (cf. Kol. 4:17). Deze laatste suggestie brengt Archippus in verband met de kerk te Kolosse, ofschoon sommigen op basis van de context beweren dat hij een bediening in het nabijgelegen Loadicea had. Volgens de overlevering is Archippus te Chonae, vlakbij Laodicea, door steniging om het leven gekomen, samen met Filemon en Appia. De dag waarop hij herdacht wordt, is 20 maart.

In Kolossenzen 4:17 schrijft de apostel Paulus de volgende woorden: “En zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de HERE, dat u die vervult.” Het zijn deze woorden geweest, die hebben geïnspireerd tot de oprichting van een stichting die zijn naam draagt: stichting Archippus.

Aantal keren bekeken: 472