Klein-Haneveld, Ab – De dynastie van Adam

de_dynastie_van_adam

Deze brochure van de hand van bijbelleraar Ab Klein-Haneveld bevat een studie over het geslachtsregister van Jezus. Deze lijst met namen wordt door de trouwe bijbellezer dikwijls overgeslagen, maar blijkt een boeiende boodschap te bevatten. In zowel het Matteüs- als het Lukasevangelie is zo’n namenlijst opgenomen. Zij blijken echter grote verschillen te vertonen. Ook ten opzichte van de koningslijsten in het Oude Testament zijn er verschillen waar te nemen.
Klein-Haneveld gaat in op de verschillen tussen de namenlijst in het Matteüsevangelie en die in 1 Kronieken 3. Uit een analyse blijkt dat in Matteüs een aantal namen ontbreken, die in 1 Kronieken wel worden genoemd. Een deel van de verklaring is volgens Klein-Haneveld gelegen in het feit dat Matteüs zijn lijst heeft gebaseerd op het erfrecht en niet op natuurlijke afstamming. Dit verklaart ook waarom personen als zoon worden genoemd, die bij nader onderzoek helemaal geen natuurlijke zoon blijken te zijn. Zoon staat voor erfgenaam. Ik ben het met hem eens.
Waar ik het niet mee eens ben, is dat Klein-Haneveld het ontbreken van de namen verklaart door het Bijbelse principe dat de namen van hen die de Here ongehoorzaam zijn en de afgoden dienen, gewist zullen worden. Als dit zo is, dan zouden er in de lijst geen namen mogen voorkomen van koningen die van de weg des Heren zijn afgeweken. Dit blijkt echter wel het geval te zijn. De lijst bevat wel degelijk namen van koningen die zich behoorlijk hebben misdragen. Er moet dus een andere reden zijn voor het ontbreken van deze namen.
Ik ben van mening dat Matteüs in zijn namenlijst twee ‘gaten’ heeft aangebracht om aan te geven dat de koninklijke lijn tweemaal een ernstige crisis heeft doorgemaakt. Deze crisissen waren zo diep dat de voortgang van de dynastie werd bedreigd. De eerste crisis vond plaats ten tijde van koning Achab en koningin Izebel. Deze twee hadden het zo bont gemaakt dat God hen had gestraft door hun volgende generatie uit te delgen. Echter, hun dochter was getrouwd met de koning van Juda, zodat deze vloek ook het huis van Juda raakte. Het is bizar om te lezen dat deze Athalia daadwerkelijk heeft geprobeerd het koningshuis uit te roeien. De tweede crisis was vlak voor de ballingschap, ten tijde van Koning Josia, die een godvruchtig man was. Er was echter al zoveel misgegaan dat de Here had besloten om ook met Juda te stoppen. Bij Jechonja was de maat vol en hij werd gestraft met kinderloosheid. Door deze vloek dreigde het koningsgeslacht uit te sterven. Klein-Haneveld toont vervolgens met behulp van het geslachtsregister van Lukas aan dat de koninklijke lijn van Salomo inderdaad is gestopt en door de lijn van Salomo’s jongere broer Nathan is overgenomen. Volgens mij had Matteüs de naam van Jechonja niet in de lijst willen opnemen, maar moest hij dit wel doen om duidelijk te maken dat met hem de lijn van Salomo is gestopt.
Klein-Haneveld wekt de indruk dat de controlegetallen ‘driemaal veertien’ opgaan als gevolg van het geestelijke principe dat geleid heeft tot de weglatingen. Zoals gezegd ben ik van mening dat de reden hiervoor toch iets anders ligt. Ik ben ook van mening dat Matteüs de namenlijst nadrukkelijk heeft ‘gemanipuleerd’ om er met behulp van deze controlegetallen nog een extra boodschap aan toe te voegen. Deze boodschap heeft Klein-Haneveld niet gemist, maar ik vind zijn argumentatie niet zo heel sterk. Zo heeft hij niet opgemerkt dat de tweede periode niet aan het begin, maar vóór de ballingschap eindigt. Het signaal dat Jechonja niet mag worden meegeteld, is dus nog veel duidelijker aanwezig dan hij aangeeft. Het feit dat David tweemaal wordt geteld, is ook een vingerwijzing dat de Here Jezus tweemaal moet worden geteld, namelijk als de Christus. Deze dubbeltelling die in de structuur van de namenlijst verborgen zit, is een verwijzing naar de derde crisis in de Koninklijke lijn: het was nodig dat Jezus moest sterven en een erfgenaam voortbrengen.
Wat ik in de brochure heb gemist, was een toelichting op de lijn na Zerubbabel. Ook heb ik niets gelezen over “Jechonja en diens broeders”, waarover Matteüs spreekt. Zelf ben ik van mening dat ook de derde reeks door Matteüs is gemanipuleerd om uiteindelijk op veertien uit te komen. De lengte van de reeks in Lukas (en 1 Kronieken 3) lijkt tot geen andere conclusie te kunnen leiden…
Al met al heb ik erg van deze studie genoten. Warm aanbevolen dus.
banner_mjdehaan_2010

Aantal keren bekeken: 386

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.