Debat over schepping en evolutie

Op 4 februari 2014 heeft er een debat plaatsgevonden tussen Ken Ham en Bill Nye. Ken Ham is de directeur van Answers in Genesis, een creationistische organisatie. Bill Nye is een televisiepersoonlijkheid die populair-wetenschappelijke programma’s maakt en hartstochtelijk evolutionist is. Het was dus een debat tussen het creationisme en het evolutionisme. Dergelijke debatten zijn zeldzaam, aangezien evolutionisten het doorgaans niet zinvol achten om met een creationist in discussie te gaan. “Voor de wetenschap valt er niets te winnen in zo’n debat,” is het breed gedragen standpunt dat met name door Richard Dawkins is ingenomen. Voor degenen die de Engelse taal onvoldoende beheersen, heeft Archippus het debat van een Nederlandse ondertiteling voorzien. Omdat het totale debat 2,5 uur duurt, hebben wij het voor het gemak in een aantal afleveringen geknipt, zodat de kijker telkens een overzichtelijke portie tot zich kan nemen. Dit zijn de afleveringen.

  1. Inleiding
  2. Hoofdrede Ken Ham
  3. Hoofdrede Bill Nye
  4. Eerste Reacties
  5. Tweede Reacties
  6. Vragen

Voor wie verwacht dat beide debaters na verloop van tijd nader tot elkaar komen, is het zinloos om te kijken. Noch Ken Ham, noch Bill Nye geven een duimbreed toe. Er is over en weer sprake van een hardnekkig onbegrip en dat blijft ook zo. Ook doen beiden aan stemmingmakerij en wordt er te weinig op elkaars argumenten ingegaan. Bill Nye blijft Ken Ham ervan beschuldigen dat hij de natuurwetten niet respecteert, terwijl Ken Ham zich in stilzwijgen blijft hullen als Bill Nye hem bij herhaling vraagt om op zijn vragen en voorbeelden te reageren. Desondanks is Bill Nye te prijzen dat hij de stilte heeft doorbroken en zich in het hol van de leeuw (Creation Museum) heeft gewaagd. Hij laat een oprechte liefde zien voor de wetenschap en kan in alle eerlijkheid niet begrijpen dat mensen de informatie uit een eeuwenoud, vertaald boek waardevoller vinden dan de observaties van wetenschappers. Eerlijk gezegd is dit wat mij na het zien van dit debat nog het meeste bezighoudt. De kloof tussen de twee wereldbeelden is zo groot geworden, dat je je afvraagt of deze nog wel te overbruggen is. Waarom is het dan toch de moeite waard om naar dit debat te kijken? Daarvoor wil ik twee redenen noemen. In de eerste plaats is het goed om kennis te nemen van elkaars standpunten en zo te proberen om de ander wat beter te leren kennen. Ik kan na het zien van dit debat heel goed begrijpen waarom Bill Nye niets ziet in het standpunt van creationisten en kan iets van de vervreemding invoelen, die hij moet hebben ervaren bij het luisteren naar Ken Ham. Het was duidelijk dat het bij herhaling opdreunen van het credo dat God mens is geworden, is gestorven en weer opgestaan, totaal niet bij hem overkomt. Daarvoor is de kloof te groot geworden. Een dergelijke uitspraak is voor hem niets meer dan een onbegrijpelijke, holle frase die ver van de door hem ervaren werkelijkheid afstaat. Door dit te zien wordt bij mij wel de vraag opgeroepen wat dan wel een benadering is, die de ander kan bereiken. In de tweede plaats maakt dit debat duidelijk dat het onmogelijk is om als christen een tussenpositie in te nemen (theïstische evolutie) zonder de tekst van de Bijbel geweld aan te doen. Wat hier over de schepping wordt gezegd, gaat namelijk veel verder dan Genesis 1-2. Het heeft betrekking op de hele Schrift en vormt de grondslag van het Evangelie. Zo komt degene die het gedachtegoed van de theïstische evolutie aanhangt, bijvoorbeeld in de knoop met de Paulinische uitspraak dat de dood door de zonde in de wereld is gekomen. Hoe moet men dit verstaan als dood en verderf al miljoenen jaren vóór de mens aanwezig zijn? Ook dient men zich rekenschap te geven van het feit dat de nieuwtestamentische schrijvers en ook de Here Jezus zelf uitgaan van de historiciteit van het scheppingsverhaal.

Inleiding

Hoofdrede Ken Ham

Hoofdrede Bill Nye

Eerste Reacties

Tweede Reacties

Vragen

Aantal keren bekeken: 520

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.