Heb. 10:19-39 – Geef uw vrijmoedigheid niet prijs!

De brief aan de Hebreeën was eigenlijk een preek. Het hoofdonderwerp is de dreigende afval van het geloof. Dit is ook een bekend fenomeen in onze tijd. Het antwoord van Hebreeën is “vrijmoedigheid”. Maat wat heeft vrijmoedigheid nu met afval te maken?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 1312

Heb. 12:1-15 – Vrede en een heilig leven

Heeft u de wedloop in Hebreeën als eens bekeken vanuit het perspectief van een estafetteloop? Vanuit deze metafoor bezien krijgt het hoofdstuk over de geloofsgetuigen ineens een rijkere betekenis. Maar waarom verandert de schrijver ineens van onderwerp en introduceert hij een andere metafoor, namelijk die van de vader die zijn zoon tuchtigt?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 427