Klopt de wetenschap wel met de Bijbel?

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie.

Lees verder

Aantal keren bekeken: 488

Levende fossielen

Als er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, kunnen we dan nog wel spreken over evolutie? Dr. Carl Werner heeft veertien jaar onderzoek gedaan naar fossielen in lagen waarin dinosaurussen zijn aangetroffen. Ondanks dat men hem van alle kanten heeft verzekerd dat er geen fossiele levensvormen zijn gevonden die tegenwoordig nog steeds bestaan, kwam hij tot een geheel andere conclusie. Op vier verschillende manieren wordt de waarheid verduisterd en de mens een rad voor ogen gedraaid.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 202

Nucleaire fysica en de jonge aarde

In zijn boek “De taal van God” beweert geneticus en evangelisch christen Francis S. Collins dat “de ontdekking van radioactiviteit en het natuurlijk verval van bepaalde scheikundige isotopen ons een elegant en tamelijk nauwkeurig middel in handen heeft gegeven om de leeftijd van verschillende gesteenten op de Aarde te bepalen.” (p. 82) Volgens hem is het onweerlegbaar dat de aarde 4,55 miljard jaren oud is, “met een geschatte fout van slechts ongeveer 1 procent.” (p. 83) Als we Collins moeten geloven, dan kan de Bijbelse tijdrekening in de prullenmand. Maar is dat zo?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 164

Migratie na de zondvloed

Als je wilt vasthouden aan wat de Bijbel zegt over het ontstaan van deze wereld, dan moet je soms ook lastige vragen kunnen beantwoorden. Eén zo’n vraag is, hoe het mogelijk is dat planten en dieren zich na de Vloed zo snel over de wereld hebben kunnen verspreiden. Dominic Statham geeft in deze belangwekkende lezing antwoord op deze en andere vragen.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 235

Snelle canyonvorming en Vloedgeologie

De Grand Canyon in de VS wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een omgeving waar duidelijk zichtbaar is dat de natuur hier miljoenen jaren over heeft gedaan om zo ver te komen. Maar is dit ook zo? Carl Froede vertelt over de kleine Grand Canyon in Georgia dat eruit ziet als de Grand Canyon, maar dan kleiner en in enkele tientallen jaren is ontstaan.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 397

Wat het Nieuwe Testament over de schepping zegt

Heeft de manier waarop wij over de schepping denken, invloed op de blijde boodschap van het Nieuwe Testament? Veel mensen denken dat dit niet of slechts in geringe mate het geval is. In deze belangrijke lezing wordt uitgelegd dat schepping en evangelie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 503

Wat is evolutie?

In onze westerse cultuur wordt ieder kind in het onderwijssysteem ervan doordrongen dat het universum is ontstaan doordat er ooit een knal heeft plaatsgevonden, waardoor energie is vrijgekomen, die in miljarden jaren ons universum heeft gevormd, met daarin de aarde waar levensvormen zoals de mens zijn ontstaan. Hoe aannemelijk is deze opvatting eigenlijk? Deze vraag wordt helaas steeds minder gesteld, terwijl daartoe steeds meer aanleiding is.

Lees verder

Aantal keren bekeken: 496