Eén ras en één bloedlijn

Hoe kunnen er verschillende rassen zijn als iedereen van Adam en Eva afstamt? Volgens evolutionisten zijn Adam en Eva daarom een mythe. De menselijke rassen zouden in miljoenen jaren zijn ontstaan. Ken Ham, directeur van Answers in Genesis verwijst deze opvatting naar het rijk der fabelen. Volgens hem is er maar één ras – het menselijk ras – en maar één huiskleur – melanine – dat in een grote variatie aan tinten voorkomt.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 438

Genetica bevestigt de Bijbel

Wat heeft de Bijbel te zeggen over genetica? Niks toch? Dr. Mark Harwood is het hiermee niet eens. Hij is ervan overtuigt dat de Bijbel zaken aangeeft die de genetica nog maar kort geleden heeft ontdekt. Deze ontdekkingen in de genetica zouden het Bijbelverhaal zonder meer bevestigen.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 325

De zoektocht van de kosmologie

Niet alleen creationisten hebben moeite met de Oerknaltheorie. Er zijn ook seculiere wetenschappers die zich bezighouden met astronomie en kosmologie en waarnemingen opdoen die zij niet kunnen rijmen met de Oerknaltheorie. Over hen is niet veel bekend omdat zij door de wetenschappelijke gemeenschap als outcast worden behandeld. In deze documentaire doen zij hun verhaal.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 190

Het vierdimensionale menselijke genoom

Volgens de evolutietheorie hebben mens en chimpansee miljoenen jaren geleden een gezamenlijke voorouder gehad. De propagandamachine draaide op volle toeren om een nieuwe generatie studenten te overtuigen van het feit dat het genoom van mens en chimpansee voor 99% gelijk zijn. Dr. Robert Carter toon op overtuigende wijze aan dat dit een mythe is. Sterker nog, hij beweert dat de moderne genetica op voet van oorlog staat met het Darwinisme.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 209

Klopt de wetenschap wel met de Bijbel?

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie.

Lees verder

Aantal keren bekeken: 490

Waarom ik?

Veel mensen worstelen met de vraag waarom een goede God toestaat dat er slechte dingen gebeuren, vooral als goede mensen het slachtoffer zijn. Gary Bates heeft hierover een heldere opvatting. Hij verwoordt deze tijdens een overdenking van de Superconference 2012 van Creations Ministries International en maakt een bijzondere koppeling met het denken over schepping en evolutie.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 181

UFO’s en ontvoeringen door buitenaardse wezens

Tegenwoordig is het algemeen aanvaard dat er buitenaards leven is. Ook onder christenen. Maar is het wel zo Bijbels om dit te denken? Zegt de Bijbel daar eigenlijk wel iets over? Gary Bates heeft hierover een duidelijke mening en maakt ons hiervan in deze lezing deelgenoot.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 190

Levende fossielen

Als er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, kunnen we dan nog wel spreken over evolutie? Dr. Carl Werner heeft veertien jaar onderzoek gedaan naar fossielen in lagen waarin dinosaurussen zijn aangetroffen. Ondanks dat men hem van alle kanten heeft verzekerd dat er geen fossiele levensvormen zijn gevonden die tegenwoordig nog steeds bestaan, kwam hij tot een geheel andere conclusie. Op vier verschillende manieren wordt de waarheid verduisterd en de mens een rad voor ogen gedraaid.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 202

Nucleaire fysica en de jonge aarde

In zijn boek “De taal van God” beweert geneticus en evangelisch christen Francis S. Collins dat “de ontdekking van radioactiviteit en het natuurlijk verval van bepaalde scheikundige isotopen ons een elegant en tamelijk nauwkeurig middel in handen heeft gegeven om de leeftijd van verschillende gesteenten op de Aarde te bepalen.” (p. 82) Volgens hem is het onweerlegbaar dat de aarde 4,55 miljard jaren oud is, “met een geschatte fout van slechts ongeveer 1 procent.” (p. 83) Als we Collins moeten geloven, dan kan de Bijbelse tijdrekening in de prullenmand. Maar is dat zo?
Lees verder

Aantal keren bekeken: 164

Migratie na de zondvloed

Als je wilt vasthouden aan wat de Bijbel zegt over het ontstaan van deze wereld, dan moet je soms ook lastige vragen kunnen beantwoorden. Eén zo’n vraag is, hoe het mogelijk is dat planten en dieren zich na de Vloed zo snel over de wereld hebben kunnen verspreiden. Dominic Statham geeft in deze belangwekkende lezing antwoord op deze en andere vragen.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 235

Snelle canyonvorming en Vloedgeologie

De Grand Canyon in de VS wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een omgeving waar duidelijk zichtbaar is dat de natuur hier miljoenen jaren over heeft gedaan om zo ver te komen. Maar is dit ook zo? Carl Froede vertelt over de kleine Grand Canyon in Georgia dat eruit ziet als de Grand Canyon, maar dan kleiner en in enkele tientallen jaren is ontstaan.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 397

Wat het Nieuwe Testament over de schepping zegt

Heeft de manier waarop wij over de schepping denken, invloed op de blijde boodschap van het Nieuwe Testament? Veel mensen denken dat dit niet of slechts in geringe mate het geval is. In deze belangrijke lezing wordt uitgelegd dat schepping en evangelie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 503