Dinosauriërs voor kinderen

Op 25 augustus 2014 verzorgde Ken Ham een toespraak voor kinderen over Dinosauriërs. Ken Ham is oprichter en CEO van Answers in Genesis, een organisatie die uitgaat van de betrouwbaarheid van de Bijbel en zich toelegt op de verdediging van het jonge aarde model. Dit model houdt in dat men de scheppingsdagen van Genesis 1 letterlijk neemt als 6 dagen van 24 uur en de ouderdom van de aarde schat op circa 6000 jaar.

Door de dominante positie van de evolutietheorie binnen de wetenschap wordt dit model – en daarmee ook de betrouwbaarheid van de Schrift – in toenemende mate onhoudbaar geacht en belachelijk gemaakt. Ook onder christenen heeft dit model weinig aanhangers meer. Answers in Genesis en Creation Ministries International zijn twee organisaties die proberen deze ontwikkeling tegen te gaan door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen waaruit blijkt dat de wetenschap en de Bijbel niet met elkaar in tegenspraak zijn. Aan beide organisaties zijn gepromoveerde wetenschappers verbonden. Beide organisaties ontwikkelen studiemateriaal en brengen dit op de markt.

Naast de wetenschappelijke discussie heeft het onderwijs aan kinderen hun aandacht. In het reguliere onderwijs krijgen kinderen over het algemeen weinig mee van het scheppingsmodel, waardoor zij als vanzelf meegroeien in het gedachtegoed van de evolutietheorie. Wanneer zij na het voortgezet onderwijs gaan studeren, kunnen zij zich niet verweren tegen de evolutionistische (en veelal atheïstische) cultuur van onze universiteiten, waardoor velen hun geloof verliezen. Ten onrechte, want wetenschap en geloof hoeven niet met elkaar op gespannen voet te staan. Niet de feiten, maar de interpretatie van de feiten zorgt voor problemen.

In deze lezing, waarin Ken Ham met zijn droge humor in staat blijkt om kinderen 1:20 uur te kunnen boeien, wordt het jonge aarde model uitgelegd met behulp van dinosauriërs. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geboeid door deze merkwaardige dieren. Het aardige is dat Ken Ham aan de hand van de dinosauriërs niet alleen het jonge aarde model uitlegt, maar ook het Evangelie. Bijzonder, maar voor hen die geen Engels verstaan, moeilijk toegankelijk. Vandaar dat Archippus deze lezing van een Nederlandse ondertiteling heeft voorzien.

De lezing is van een prima kwaliteit en kan desgewenst full screen bekeken worden. De PowerPoint presentatie is in een apart kader zichtbaar gemaakt. Het was helaas niet mogelijk om de Engelse tekst op deze sheets in het Nederlands om te zetten.


banner_mjdehaan_2014

Aantal keren bekeken: 280

Debat over schepping en evolutie

Op 4 februari 2014 heeft er een debat plaatsgevonden tussen Ken Ham en Bill Nye. Ken Ham is de directeur van Answers in Genesis, een creationistische organisatie. Bill Nye is een televisiepersoonlijkheid die populair-wetenschappelijke programma’s maakt en hartstochtelijk evolutionist is. Lees verder

Aantal keren bekeken: 520

Eén ras, één bloedlijn

Hoe kunnen er verschillende rassen zijn als iedereen van Adam en Eva afstamt? Volgens evolutionisten zijn Adam en Eva daarom een mythe. De menselijke rassen zouden in miljoenen jaren zijn ontstaan. Ken Ham, directeur van Answers in Genesis verwijst deze opvatting naar het rijk der fabelen. Volgens hem is er maar één ras – het menselijk ras – en maar één huidskleur – melanine – dat ik een grote variatie aan tinten voorkomt.

Deze toespraak van Ken Ham is gehouden op 15 april 2012 in de Calvary Bible Church in Kalamazoo, Michigan, tijdens een Answers Conference. Tijdens zijn lezing verwijst Ken Ham naar Michigan als een “zeer koude omgeving”. Calvary Bible Church bewaart haar lezingen in een archief op Vimeo, uiteraard zonder ondertitels. Archippus heeft onderstaande lezing van een ondertitel voorzien.

Helaas zijn de Powerpoint sheets die hij heeft gebruikt, niet zichtbaar. Maar ook zonder deze beelden, is de toespraak goed te volgen. In het laatste deel vertoont hij een kort filmpje dat zijn lezing samenvat en speciaal voor jongeren is ontwikkeld. Dit filmpje wordt wel zichtbaar gemaakt, maar voor de volledigheid is de link naar dit filmpje hieronder toegevoegd, vooralsnog zonder ondertitel.

Ken Ham besteedt veel aandacht aan het rassenvraagstuk dat voor de Nederlandse cultuur waarschijnlijk minder actueel is dan voor de Amerikaanse, maar dat maakt zijn visie hierop niet minder interessant. Zijn standpunt is duidelijk: er is maar één ras en wij zijn allemaal familie van elkaar, omdat wij allen afstammen van Adam en Eva. Hij gaat in op allerlei kritische vragen die zijn gesteld bij de Bijbelse geschiedschrijving en komt uiteindelijk tot de conclusie: Wat de Bijbel schrijft is waar.

  • Waar heeft Kaïn zijn vrouw vandaan?
  • Hoe zit het met de verschillende huidskleuren?
  • Wat is de vloek van Cham?
  • Als Israëlieten niet met vreemde volkeren mochten huwen, waarom komt Rachab dan voor in het geslachtsregister van Jezus?

Wil je antwoord op één van deze vragen. Kijk dan naar de video en deel hem met vrienden.

[vimeo 63918322 w=560]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zMBLYlgWQoA&w=560]

Kijk ook eens op de website van Answers in Genesis.

Archippus - Banner 2012

Aantal keren bekeken: 572

De doortocht door de Rode Zee

Heeft de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee werkelijk plaatsgevonden of is dit slechts een mythe? Was het water waar het volk doorheen trok, slechts een halve meter diep, zodat niet de doortocht, maar de verdrinkingsdood van talrijke Egyptische soldaten als een Goddelijk ingrijpen gezien moet worden?

Lees verder

Aantal keren bekeken: 2022

Biologie, evolutie en de Bijbel

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie.

Lees verder

Aantal keren bekeken: 531

Reiki, de stille kracht

Na zijn scheiding was René met zijn zoontje weer bij zijn moeder gaan wonen. Ogenschijnlijk had hij deze moeilijke periode goed doorstaan. Hij was weer vol levenslust. In zijn kerkelijke gemeente had hij warme contacten. Totdat bleek dat René planten, dieren en later ook mensen op een geheimzinnige wijze ‘behandelde’. Bij navraag legde hij uit dat God hem de gave van genezing had gegeven. De onrust in de gemeente nam toe, vooral toen bleek dat het hier om reiki ging. ‘Ik begrijp niet waarover jullie je zo druk maken’, meende zijn moeder, ‘de ontdekker van reiki was immers ook een christen!’

Lees verder

Aantal keren bekeken: 4447

De echte Adam en Eva

In november 2012 werd de uitslag bekend van een grootschalig dna-onderzoek in Friesland. Als gevolg hiervan werd na dertien jaar de moordenaar van Marianne Vaatstra gepakt. In een herhaling van het programma Peter R. de Vries, Misdaadverslagggever werd door Peter R. de Vries uitvoerig uit de doeken gedaan hoe zo’n onderzoek mogelijk is. Een uitleg die bij mij vragen opriep…
Lees verder

Aantal keren bekeken: 634

Is de oerknaltheorie of de Big Bang waar?

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie. Dit keer gaat het over de vraag of de oerknaltheorie of Big Bang waar is.

Lees verder

Aantal keren bekeken: 330

De leeftijd van de aarde

Op internet circuleren filmpjes met uitzendingen van het programma Misconceptions. Dit programma wordt als LIFESTREAM op het web uitgezonden en gepresenteerd door Romel Ghossein. Eén van zijn regelmatige gasten is dr. Mark Harwood, verbonden aan Creation Ministries International. Dr. Harwood gaat op een heel begrijpelijke manier in op vragen met betrekking tot schepping en evolutie. Lees verder

Aantal keren bekeken: 400

De Vloed van Noach spoelt miljoenen jaren weg

Veel christenen geloven in de Vloed van Noach én in een aarde die miljoenen jaren oud is. Kan dit wel? Dr. Terry Mortenson legt uit waarom dit een gebrek aan inzicht is in de geologische kolom. Op deze manier kunnen de aardlagen niet worden uitgelegd. Verder gaat hij in op de vraag waarom het zo belangrijk is om een Bijbelse visie te hebben op het ontstaan van de wereld en de leeftijd van de aarde.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 574

De vorming van gesteenten en de Bijbel

Wat heeft de Bijbel te zeggen over de vorming van gesteenten en de ouderdom van de aarde? Het Bijbelse scheppingsverhaal is overbekend, maar volgens de wetenschap hopeloos achterhaald. Dr. Mark Harwood is het hiermee niet eens. Hij geeft een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het Bijbelse verslag beter in overeenstemming is met de feiten dan wat de evolutietheorie ons wil doen geloven.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 281

Het dilemma van het verre sterrenlicht

Volgens de Bijbel is de aarde 6.000 jaar oud. Toch zien we sterrenstelsels die op miljarden lichtjaren afstand van ons staan. Hoe zijn deze twee dingen met elkaar te rijmen? Voor evolutionisten is dit een argumenten om het Bijbelse standpunt af te wijzen. Zij zeggen dat de aarde zeer oud is. Hebben zij gelijk? Jim Mason laat zien hoe problematisch de oerknaltheorie is. Hij maakt daarbij gebruik van het model van Moshe Carmeli.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 429

Dinosaurussen levend begraven

Overal ter wereld worden afdrukken gevonden van dinosauruspoten, legsels van eieren en massagraven. De evolutietheorie heeft hier wel een antwoord op: miljoenen jaren geleden… Zijn deze vondsten ook te verklaren binnen Bijbelse kaders, waar men aanneemt dat de aarde jong is en er een wereldwijde ramp heeft plaatsgevonden. In deze lezing wordt een mogelijke verklaring gegeven.
Lees verder

Aantal keren bekeken: 310