Archippus 3.0 werkt drieslag verder uit.

Ontstaan van de website Archippus

Deze website is ontstaan nadat ik in 2007 als directeur bij de stichting Tot Heil des Volks ben vertrokken. Ik voelde mij nauw verbonden met de drieslag “evangelisatie, hulpverlening & profetisch geluid” en wilde hieraan op één of andere manier een vervolg geven. Misschien kon ik dit doen door middel van een website? In de praktijk bleek echter als snel dat ik te weinig tijd had om regelmatig nieuwe artikelen te blijven schrijven.

Zelfs het onderhoud van de website bleek problemen op te leveren. De eerste versie was opgezet in Joomla 1.5 en voldeed eigenlijk prima. Maar Joomla ontwikkelde zich en op een gegeven moment werd een migratie naar Joomla 2.5 onontkoombaar. De upgrade zag er goed uit, maar bleek in de praktijk gebrekkig te functioneren. Op een gegeven moment kreeg ik mailtjes van bezoekers die aangaven dat het niet mogelijk was om een bestelling te plaatsen. Lastig. Inmiddels had Joomla 3.0 zijn intrede gedaan en opnieuw bleek het niet mogelijk om de website van een simpele update te voorzien en moest een arbeidsintensieve migratie plaatsvinden. Daarom besloot ik om de netten maar eens aan de andere kant van de boot uit te gooien en de overstap naar WordPress te maken. Een hele verandering! Daarom heb ik deze Archippus 3.0 genoemd.

Wie was Archippus?

Wie was Archippus?

Archippus betekent letterlijk: “heer van de paarden”. Tweemaal wordt er in de Bijbel gesproken over iemand met deze naam, namelijk in: Kolossenzen 4:17 en Filemon 1:2. Door de associatie met Filemon en Appia, wordt wel aangenomen dat hij een zoon of broer van Filemon was. De aanduiding ‘onze medestrijder’ (Fil. 1:2) kan bedoeld zijn als een zinspeling op zijn naam, maar doet ook vermoeden dat deze Archippus écht actief was in de ‘christelijke strijd’. Heel concreet kan deze aanduiding wijzen op een conflict dat Paulus in het verleden had tijdens zijn werk onder de Efeziërs, of op een recentere strijd die zich tussen Archippus en de leiders van de Kolossenzen zou voordoen (cf. Kol. 4:17). Deze laatste suggestie brengt Archippus in verband met de kerk te Kolosse, ofschoon sommigen op basis van de context beweren dat hij een bediening in het nabijgelegen Loadicea had. Volgens de overlevering is Archippus te Chonae, vlakbij Laodicea, door steniging om het leven gekomen, samen met Filemon en Appia. De dag waarop hij herdacht wordt, is 20 maart.

In Kolossenzen 4:17 schrijft de apostel Paulus de volgende woorden: “En zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de HERE, dat u die vervult.” Het zijn deze woorden geweest, die hebben geïnspireerd tot de oprichting van een stichting die zijn naam draagt: stichting Archippus.

Archippus - Jim Wilder

Boeken over het LIFE-Model

De website Archippus staat vooral in het teken van de boeken die ik bij Archippus Boeken heb uitgegeven. Deze boeken vertegenwoordigen het gedachtegoed van E. James Wilder c.s., die hij bijeen heeft gebracht in wat hij het LIFE-Model noemt. Het LIFE-Model staat voor christelijke hulpverlening die is gebaseerd op een Bijbels mens- en Godsbeeld en wordt onderbouwd vanuit de meest recente ontdekkingen op het gebied van de neurowetenschappen. Vernieuwend binnen vertrouwde kaders, dus!

Archippus - Met vreugde man zijn

E. James Wilder, Met vreugde man zijn (€ 24,95)

In Met vreugde man zijn wordt een ideaalbeeld geschetst van de ontwikkeling van de mens vanaf zijn geboorte tot aan het moment van zijn overlijden. Zó zou onze ontwikkeling er eigenlijk uit moeten zien. Aan de hand van dit model kunnen wij vrij nauwkeurig meten in hoeverre onze persoonlijke ontwikkeling van dit ideaal afwijkt, zodat inzichtelijk wordt waar wij heling en herstel nodig hebben.

In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, gaat dit boek dus niet alleen over mannen. Het is geschreven door een man die het niet gepast vond om een boek over de ontwikkeling van vrouwen te schrijven, maar ook voor vrouwen die het aandurven om in deze een vertaalslag te maken, is het boek gegarandeerd een eye-opener!

Archippus - De rode draak  verslagen

Dr. E. James Wilder, De rode draak verslagen (€ 24,95)

In De rode draak verslagen wordt door Jim Wilder uitgewerkt wat het belang is van een liefdevolle gemeenschap bij heling en herstel van scheefgroei in de ontwikkeling. Niemand van ons slaagt erin om een ontwikkeling door te maken die overeenkomt met het LIFE-Model dat in Met vreugde man zijn wordt beschreven. Iedereen heeft ergens op deze route beschadigingen opgelopen die bij hem of haar tot scheefgroei hebben geleid.

Dit boek gaat vooral over de weg van heling en herstel van deze scheefgroei. Het besteedt op een unieke wijze aandacht aan de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener, maar ook aan de noodzaak van een liefdevolle gemeenschap die zowel de hulpvrager als de hulpverlener omringt en in hun proces ondersteunt. Beide aspecten zien we heden ten dage nauwelijks terug in de reguliere hulpverlening, ongeacht of deze christelijk of seculier is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om dit boek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Archippus - Omgaan met DIS

Dr. James G. Friesen, Omgaan met DIS (€ 19,95)

In Omgaan met DIS wordt ingegaan op één van de meest bizarre vormen van scheefgroei: de dissociatieve identiteitsstoornis. Deze stoornis die door gruwelijke trauma’s wordt veroorzaakt, stelt iemand in de gelegenheid om zeer moeilijke omstandigheden te overleven, maar veroorzaakt ook schade aan de menselijke ontwikkeling en beperkt het functioneren van de betreffende persoon. Dr. Friesen beschrijft hoe iemand hiervan psychisch en geestelijk kan herstellen.

Dr. E. James Wilder c.s., Vreugde begint hier! (voorjaar 2014)

Vreugde begint hier! is een nieuw boek dat is geschreven door Jim Wilder, Ed Khouri, Chris Coursey en Shelia Sutton. De Nederlandse uitgave van dit boek wordt verwacht in het voorjaar van 2014. In dit boek staat het basisconcept van het LIFE-Model centraal: vreugde.

In het LIFE-Model is vreugde een relationeel begrip. Vreugde betekent dat iemand blij is om bij mij te zijn. Vreugde is ook een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van ons brein. Ons brein is erop ingericht om vreugde te ervaren en zal hierop reageren door deze te vermeerderen. Wanneer vreugde afwezig is, zal het brein op zoek gaan naar iets dat dit kan vervangen. Hierdoor ontstaan ongezonde afhankelijkheidsrelaties die in het leven van mensen zorgen voor een neerwaartse spiraal.

Het goede nieuws is dat mensen hun brein opnieuw kunnen leren om vreugde te ervaren en te vermeerderen. Het LIFE-Model kent negentien vaardigheden die door middel van oefeningen kunnen worden aangeleerd en het brein helpen helen en herstellen van scheefgroei. Omdat vreugde een rationeel begrip is, kunnen deze vaardigheden niet uit een boekje worden geleerd, maar zijn levensechte personen nodig.

Prepare4joy

Om het gedachtegoed van Jim Wilder in Nederland bekendheid te geven is de stichting Prepare4joy opgericht. Deze stichting richt zich allereerst op het opleiden van trainers voor het Groei- & Herstelprogramma dat op basis van het LIFE-Model is ontwikkeld. Archippus is betrokken bij de vertaling en uitgave van het cursusmateriaal. In het voorjaar van 2013 is Ed Khouri in Nederland geweest om een aantal mensen (die allemaal reeds een achtergrond in de hulpverlening hebben) op te leiden om als trainer de eerste twee modulen van het programma te kunnen aanbieden.

Groei- en Herstelprogramma

Het Groei- en Herstelprogramma volgens het LIFE-Model bestaat uit vijf modulen die elk bestaan uit twaalf sessies.

  1. Opnieuw beginnen,
  2. Vormen,
  3. Erbij horen,
  4. Herstellen,
  5. Liefhebben.

Het cursusmateriaal bestaat uit een werkboek en een aantal begeleidende video’s. In het voorjaar van 2013 zijn de werkboeken van de eerste twee modulen in het Nederlands vertaald, alsmede de 12 video’s van de eerste module. Eind 2013 zijn naar verwachting de video’s van de tweede module van een Nederlandse ondertiteling voorzien.

Prepare4joy is bezig met de ontwikkeling van een structuur waarin trainers worden opgeleid, materiaal wordt getest en geëvalueerd, en ervaringen worden gedeeld, zodat de expertise kan worden vergroot.

Archippus banner_2013

 

Aantal keren bekeken: 8328

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.